Понеделник, 03 Октомври 2022

„Моите грешки са моят живот”

15 + 1 цитата от Самюел Бекет, който знаеше, че Годо няма да дойде, но ни остави възможността да очакваме

„Какво е любовта? Най-доброто естествено обезболяващо”

10 + 1 цитата от Уилям Бъроуз, определян като един от най-многопластовите творци на ХХ век

„Всички модерни революции са довели до укрепване на властта на държавата“

15 + 1 цитата от Албер Камю, носител на Нобелова награда за литература през 1957 г.  

„Умният човек вижда резултата предварително, а глупакът накрая”

Една шепа мъдрост от Мевляна Джалал ад-Дин Мехаммад Руми, персийския поет и мистик, когото вече десето столетие продължаваме да цитираме, защото думите му са съизмерими със всяко съвремие

„Не е важно какво имаш, а как го имаш”

15 + 1 цитата от Сър Тери Пратчет, който днес щеше да празнува своите земни 74 години на фона на вечността, която му е по мярка

Достоевски: Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл

Според ЮНЕСКО Достоевски е един от най-четените писатели в света. Романите му "Престъпление и наказание", "Идиот" и "Братя Карамазови" са сред класическите произведения на световната литература