Четвъртък, 30 Юни 2022

"Пролет моя, моя бяла пролет... Нека видя първия ти полет..."

На 4 март 1942 г. е арестуван великият поет Никола Йонков Вапцаров.

Готов съм зарад теб да вляза в ада...

Един стих от неповторимия Евтим Евтимов

"Аз помня чудно мигновение: яви ми се и отлетя..."

Стихотворението “На К.” на А.С.Пушкин е несъмнено едно от най-прекрасните, най-великите и най-известни любовни стихотворения, не само в руската литература, но и в световната

Аз, който не избягах от Помпей

Поезия в събота вечер с Любомир Левчев

В твоите очи

Поезия в събота вечер с Евтим Евтимов  

Плачещо ребро на мъж

Поезия в събота вечер с Добромир Тонев  

В близостта на друг

Поезия в събота вечер със сонет 61 на Уилям Шекспир