Събота, 02 Юли 2022

Един стих написа животът

Поетесата и преводачка от немски език Федя Филкова е родена на 10 март 1950 година

3 стихотворения от Борис Виан

Борис Виан (10.03.1920 - 23.06.1959) е изтъкнат френски поет, писател драматург.

Три нови стихотворения от Димитър Никифоров

Роден през 1968 г. в с. Крушовица, Врачанско, той успешно си проправя път в съвременната ни поезия и заема в нея свое собствено място.

Кажи коя е вечната жена?

8 стихотворения от 8 български поети, посветени на жената