Събота, 02 Юли 2022

Издирвам мъж, когото да обичам

Нови стихотворения на Христина Маджарова от предстоящата й стихосбирка

"И не помислиха сред гълчавата, че Господ може да се обиди"

Няколко нови стихотворения на Георги Николов от предстоящата му стихосбирка.

„Но никога деца не ражда голямата любов”

Петър Алипиев е български поет и преводач. На него дължим преводите на поети като Александър Пушкин, Алексей Колцов, Николай Заболоцки, Николай Рубцов, Шандор Петьофи, Николаус Ленау.