Четвъртък, 30 Юни 2022

„Майсторе, ела да чиракуваш!”

Три стихотворения от Константин Павлов

„…или си ти и съня, който сънуваш до мене?”

Октавио Пас (31.03.1914 - 19.04.1998) е мексикански поет, писател и дипломат от кариерата, носител на Нобелова награда за литература.

„А празните ни длани ръкоплескат и може би затуй не се държат…”

По случай Международният ден на театъра и преминалия наскоро "Ден на щастието" ви предлагаме откъс от „Поема за Щастието” на Дамян Дамянов