Четвъртък, 29 Септември 2022

„Той е от тези мъже, дето всичко си вършат самички…”

Пет стихотворения от Нобеловата лауреатка Вислава Шимборска

„Все още искам да поправям света…”

Три стихотворения от Нобеловия лауреат Чеслав Милош (30.06.1911 – 14.08.2004)

„Чиято и да бъдете — обида аз няма да изпитам…”

Пет любовни стихотворения от скандилания за времето си Кирил Христов (29.06.1875 – 7.11.1944)

„Благодаря ви, скъпи дон Луиджи…”

Отбелязваме 150-годишнината на Луиджи Пирандело с посветено в негова чест стихотворение на Христо Фотев „Животът – не смъртта...”

„Днес е апотеозът на човешката лудост.”

Днес френската писателка, родена в Сливен, празнува своя 76-и рожден ден

„И всичко туй: безсмъртна любов ще нарекат…”

Стихотворения от цикъла „Шипката цъфти” на Ана Ахматова, родена на 23 юни