Вторник, 28 Юни 2022
„Аз влязох в тоя свят като Исус, повел дванадесет овце на паша…”

„Аз влязох в тоя свят като Исус, повел дванадесет овце на паша…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Първан Стефанов

ПАСТОРАЛНО

Аз влязох в тоя свят като Исус,
повел дванадесет овце на паша.
Тревата имаше на утро вкус.
И цялата природа беше наша.

Денят светлееше от кукуряк.
Денят преливаше от оптимизъм.
И ние, с гугли бели като сняг
за проповед с апостолите влизахме.

Но лятото ни би със прах и дъжд.
През зимата зад хълма виха вълци.
И забелязах, изумен веднъж,
че сменяха овцете ми цвета си.

Едната посивя като вълче,
/ Ах, страшно ми прилича да съм в сиво!/
И тъй поред..., което ще рече,
че всичко към защитен цвят отива.

...Сега край асфалтирания път
и край масивите от тежко жито
дванадесет вълчета ме пасат.
И ми е сигурно, и ми е сито.

© Първан Стефанов

AFISH.BG