Събота, 13 Август 2022

„Моите грешки са моят живот”

15 + 1 цитата от Самюел Бекет, който знаеше, че Годо няма да дойде, но ни остави възможността да очакваме

НЕ МЕ ЛИ ПОМНИШ…

71 години от рождението на Николай Петев (10.08.1951 – 15.10.2013)  

„Какво е любовта? Най-доброто естествено обезболяващо”

10 + 1 цитата от Уилям Бъроуз, определян като един от най-многопластовите творци на ХХ век

„Повярвай в мен, аз вярвам в теб, Народ!”

185 години от рождението на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев - Левски

„Всички модерни революции са довели до укрепване на властта на държавата“

15 + 1 цитата от Албер Камю, носител на Нобелова награда за литература през 1957 г.  

„Умният човек вижда резултата предварително, а глупакът накрая”

Една шепа мъдрост от Мевляна Джалал ад-Дин Мехаммад Руми, персийския поет и мистик, когото вече десето столетие продължаваме да цитираме, защото думите му са съизмерими със всяко съвремие