Вторник, 22 Юни 2021
"Алиса се спусна подире му, без да помисли дори как ще излезе оттам"

"Алиса се спусна подире му, без да помисли дори как ще излезе оттам"

Днес отбелязваме 152 години от първото издание на гениалната книга на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата". Предлагаме ви кратък откъс от нея:

"Алиса се умори да седи без работа до сестра си на скамейката, тя беше надзърнала един-два пъти в книгата, която сестра й четеше, но там нямаше нито картинки, нито разговори.
„За какво ли е такава книга — си помисли Алиса — без картинки и без разговори?“
И тъй както си мислеше (доколкото изобщо можеше да мисли в тая горещина, която я приспиваше и затъпяваше) дали удоволствието да изплете венец от парички си струва труда да стане и да ги набере, един Бял Заек със светлочервени очи подскочи край нея.
Нямаше нищо чак толкова чудно в това; и Алиса не се изненада толкова много, дори когато чу как Заека си говори: „О, божичко, божичко! Ще закъснея!“ (По-късно, като размисли, стори й се, че би трябвало да се зачуди; но в минутата не намери нищо необикновено.)
Ала когато Заека важно извади часовник от джоба на жилетката си, погледна го и пак забърза, Алиса скочи на нозе; мина й като светкавица през ума, че никога по-рано не беше виждала заек да носи жилетка или часовник; пламнала от любопитство, тя се затича след него през полето и успя да види как той се спусна в една голяма заешка дупка.
Веднага Алиса се спусна подире му, без да помисли дори как ще излезе оттам."

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)