Неделя, 23 Януари 2022
Мястото и хората

Мястото и хората

Кураторски проект на Слав Недев

От 13 до 31 май в галерия „Райко Алексиев” в София може да се види Кураторският проект на Слав Недев , посветен на мястото - неговите описания - човешките визии за него като физическа, социална и културна среда.  Откриването на проекта ще бъде на 13 май от 18,00 часа.

Древните гърци използвали две понятия за място, които частично се припокриват, но все пак имат различни значения. Това са „хора“ (гр. χώρα) (регион/свят) и „топос“ (гр. τόπος) (регион/място). С известно опростяване можем да кажем, че ако хора е място изобщо, то топос е диференцирано място, което „съдържа други неща и е дефинирано от тези неща“[3], т.е. място, което се осмисля с неговото съдържание.

Един бърз исторически поглед ще ни покаже, че мястото е било и остава от първостепенно значение за човека и за всяко живо същество. За него се водят спорове и войни. Възникнали са науки (география, топография), които изследват мястото в неговите различни аспекти. Съществуват множество дейности (архитектура, строителство и др.), които се занимават с трансформация и експлоатация на мястото. В социален и политически план са правени различни проекти – фиктивни или реализирани с различен успех, за които често пъти са жертвани огромни маси от хора. Свидетели сме на емигрантски потоци към предполагаеми по-добри места за живот. Защото да имаш място означава да съществуваш.

В тази изложба бихме искали да покажем различни погледи върху мястото (τόπος) като открито, диференцирано, изследвано и усвоено от човека пространство; усвоено не само като свършен факт, но също като процес и проект.

 

Предмет на интерпретации биха могли да бъдат:

-   процесът на откриване и обособяване на дадено място от тоталността на пространството – причини, начини, резултати

-   установяване или приписването на определени качества на дадени места и техните следствия: географски, културни, политически, исторически и т.н.

-   тенденции за очовечаване/цивилизоване на места и обратно – изоставянето на вече цивилизовани територии, което в известен смисъл ги превръща в не-места (кенон)

-   проекти и визии за възможни организации на мястото, включително политически, социални и индустриални проекти

-   начини за и резултати от взаимодействието на човека с мястото, включително такива, които са довели до неочакван или обратен ефект, например всякакви опити, проекти и реалности по оста утопия – дистопия, алтернативно хетеротопия[4];

-   всякакви други дискурси, които изследват мястото като даденост и съдържание или отношението между човек и място и тяхното взаимодействие.

Свързани статии (по етикет)