Четвъртък, 30 Юни 2022
„Ако съня е преход в живота, то бъдещият живот е преход към съня”

„Ако съня е преход в живота, то бъдещият живот е преход към съня”

Преди 50 години Рене Магрит повдигна бомбето си за сбогом на своите сънища

Рене Франсоа Гислен Магрит (1898 – 1967) е белгийски художник, един от основните представители на сюрреализма. Повлиян в началото на работата си от Де Кирико, по време на войната се отдава на плаката и рекламата. Характерно за стила му е съчетаването на предмети от ежедневието и бита в един необичаен контекст, което отключва нови значения. Дава размах на въображението.

"Фалшивото огледало"

Самият Магрит описва тези си картини като "Видими изображения, които не крият нищо, само внушават мистерия, а мистерията е непознаваема".

Живо се интересува от връзката предмет - образ - наименование. Този интерес се проектира в редица "думи - картини". Поради необичайното съчетание познат образ - друго наименование всеки предмет навежда на мисълта, че съществува д руг, който е зад него.

 

"Голконда"

Простотата в рисунъка му като че ли се противопоставя на екстравагантността при другите сюрреалисти – предметите му никога не губят обичайната си форма. Силата му е в странните комбинации. Често определят картините му като”сънища наяве”. Художникът обаче е уточнил– “Моите рисунки не са съновидения, които ни отвеждат в дебрите на съня, а такива, които ни пробуждат” .

"Безкрайното признание"

"Любовниците"

Магрит обожава да създава картини- парадокси, съчетаващи предмети и явления, несъвместими в нашата реалност.

Творбите му са изпълнени със страхове, въпроси, мечти.

"Синът човешки"

В края на дните си Магрит споделя: “Така и не разбрах защо се раждаме на този свят и защо умираме...”. Въпрос, отговорът на който усилено е търсил чрез картините си. И може би го е скрил, за да го намерим.

AFISH.BG