Вторник, 28 Юни 2022
Художникът, който разчупи канона

Художникът, който разчупи канона

На днешната дата през 1894 година Николай Ге започва да рисува небесните си сюжети от натура

Николай Николаевич Ге е руски художник реалист, един от учредителите на Обществото на передвижниците. Той е живописец, портретист и майстор на религиозни картини. Техниката му на изпълнение на евангелска тематика е новаторска и в голяма степен остава неразбрана от съвременниците му.

 

"Ахил оплаква Патрокъл"

Много от платната му имат нелека съдба – появява се силна църковна цензура и тяхното показване в продължение на години е забранено. Неговият некласически Христос е изразителен и понякога даже неузнаваем.

"Петър Велики изпитва царевича Алексей Петрович"

След смъртта на художника съдбата на някои от най-интересните му картини е невъзможно да се проследи.

"Тайната вечеря"

И все пак през 1927 година Всеукраинският исторически музей, в днешно време Национален художествен музей на Украйна, купува от един от синовете на Ге 32 платна на майстора, а през 2011 година в Русия са върнати 56 картини на художника, откупени от частна сбирка в Женева и подарени на Третяковската галерия.

 

"Съвест Юда"

Същата година в същата галерия е открита изложба с картини на Николай Ге, по случай 180 години от раждането му, на която са представени над 200 платна.

Снимка на корицата: "Портрет на Николай Ге", худ. Иля Репин

AFISH.BG