Петък, 17 Август 2018

„Понякога вечер е много приятно да развъртиш геноцид. Или да преследваш химери.”

Из бележника на Венедикт Ерофеев, на когото дължим не само „Москва-Петушки” и коктейла „Сълзата на комсомолката”, и който вчера навърши 80 години. Отвъд.

„Ако съществува нещо по-важно от моето его, искам веднага да се залови и разстреля”

10 + 1 цитата от Дъглас Адамс, по чийто „Пътеводител на галактическия стопаджия” се учим как да не само да оцеляваме, а да живеем

„Интелектуалецът е пиян по рождение”

135 години от рождението на Хосе Ортега и Гасет, един от най-видните интелектуалци не само в испански, но и в световен мащаб

„Запиташ ли се дали си щастлив, веднага спираш да бъдеш”

10 + 1 цитата от британския философ, логик и икономист Джон Стюарт Мил, един от класиците на позитивизма и утилитаризма

„Когато водата е вече до устата, горе главата!”

15 + 1 невчесани мисли на неповторимия афорист Станислав Йежи Лец

„Сърцето не поумнява. Колкото и пъти да го излъжат, то ще се разтупти за някого отново”

Днес Джордж Клуни става на 57 години! За него знаем, че в живота е просто достатъчно да държи бутилка мартини в ръка и да мълчи, но той говори, доста по-умно,…

„Аз съм като феникс, който тича след подпалвачите.“

10 + 1 цитата от Сол Белоу, носител на Нобелова награда за литература през 1976 г., когато тези високи отличия  имаха и своята висока морална стойност