Събота, 21 Април 2018

„По-добре под властта на закона, отколкото под тази на индивида”

15 + 1 мъдри мисли на древногръцкия енцикопедист и философ Аристотел, които са в сила за вечни времена

„Когато хората унищожат старите богове, те намират нови, които да заемат техните места”

15 + 1 цитата от Пърл Бък, удостоена с Нобелова награда за литература преди 80 години и напуснала този свят на 6 март 1973 г.

„Нищо не е по-анархично от властта. Властта прави винаги това, което иска.”

10 + 1 цитата от Пиер-Паоло Пазолини, роден на днешната дата преди 96 години и останал вечен  в книгите и филмите си

„И на най-високият трон на света, ние винаги ще седим на задника си”

20 + 1 цитата от вечните „Опити” на Мишел дьо Монтен, роден на 28 февруари преди 485 години

“Някой път на човек му се ще да е глупав, за да извърши онова, което умът му не разрешава”

15 + 1 цитата от Джон Стайнбек, геният, носител на Нобелова награда и на сърцата и умовете на своите читатели

„Всеки човек има три характера: този, който му приписват; този, който сам си приписва, и този, който в действителност има.“

15 + 1 цитата от великия френски писател Виктор Юго, роден преди 2016 години, но оставил произведения, на които принадлежи и бъдещето

„Успехът е срамежлив, няма да се покаже, докато гледаш”

14 + 1 цитата от Тенеси Уилямс, един от най-добрите драматурзи в света, без чийто шедьоври „Трамвай „Желание”, „Котка върху горещ ламаринен покрив”, „Стъклeнaтa менажерия”, театърът нямаше да бъде това,…