Сряда, 20 Юни 2018

„Във всяка възраст, с изключение на детската, отминаващото време предизвиква тих ужас”

15 + 1 цитата от швейцарския писател Макс Фриш, добре познат на читателите с романите си „Хомо Фабер” и „Щилер” и с горчивата ирония в погледа към света на „модерния…

„Ний живеем само заради любовта и благодарение на нея…”

10 + 1 мисли и изречения от шведския драматург и писател Аугуст Стриндберг,  считан за баща на модерния театър

„Понякога вечер е много приятно да развъртиш геноцид. Или да преследваш химери.”

Из бележника на Венедикт Ерофеев, на когото дължим не само „Москва-Петушки” и коктейла „Сълзата на комсомолката”, и който вчера навърши 80 години. Отвъд.

„Ако съществува нещо по-важно от моето его, искам веднага да се залови и разстреля”

10 + 1 цитата от Дъглас Адамс, по чийто „Пътеводител на галактическия стопаджия” се учим как да не само да оцеляваме, а да живеем

„Интелектуалецът е пиян по рождение”

135 години от рождението на Хосе Ортега и Гасет, един от най-видните интелектуалци не само в испански, но и в световен мащаб

„Запиташ ли се дали си щастлив, веднага спираш да бъдеш”

10 + 1 цитата от британския философ, логик и икономист Джон Стюарт Мил, един от класиците на позитивизма и утилитаризма

„Когато водата е вече до устата, горе главата!”

15 + 1 невчесани мисли на неповторимия афорист Станислав Йежи Лец