Петък, 23 Август 2019

"И не помислиха сред гълчавата, че Господ може да се обиди"

Няколко нови стихотворения на Георги Николов от предстоящата му стихосбирка.

„Но никога деца не ражда голямата любов”

Петър Алипиев е български поет и преводач. На него дължим преводите на поети като Александър Пушкин, Алексей Колцов, Николай Заболоцки, Николай Рубцов, Шандор Петьофи, Николаус Ленау.

Един стих написа животът

Поетесата и преводачка от немски език Федя Филкова е родена на 10 март 1950 година