Вторник, 21 Август 2018

„Аз разделям се с всичко, което съм бил и което съм любил, презирал, разбил…”

Три стихотворения от Арсений Тарковски, един поет, непонравил се на властовите канони, един обитател на черния пантеон редом с Осип Манделщам, Николай Гумильов, Анна Ахматова и редица други, но чиито…

„Смееш се, плачеш и загиваш от себе си, какво повече може да ти се случи - обясни ми, любов!”

Три стихотворения от видната австрийска поетеса Ингеборг Бахман, член-кореспондент на Германския институт по език и литература и носителка на престижни награди, сред които „Георг Брюхнер” и „Антон Вилдганс”

"Създадена е Божата любов да извисява и изпепелява"

Да си спомним за Романьола Мирославова - прекрасен човек, поет и приятел. Тя си отиде преди две години на този ден, броени дни след съпруга си Евтим Евтимов. Но стиховете…

„Слава на теб, безизходна печал! Вчера умря сивоокия крал…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Анна Ахматова

„Ти не си ли чула, че грозниците са от всички влюбени най-верни?!”

AHISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Павел Матев