Понеделник, 21 Януари 2019

„… и любов не е любов с пощада”

Три стихотворения от жрицата-грешница на българската поезия Ваня Петкова

„Блазе на тез, които знаят, че двама ще са през нощта!”

Пет стихотворения за любовта от ненадминатия лирик Пърси Биш Шели, 195 години след рождението му

„Кажете на съпругата на моя мъж, че аз не съм ядосана от тяхната измяна…”

Пет стихотворения за любовта от Леда Тасева, която ни липсва вече 28 години

„Той е от тези мъже, дето всичко си вършат самички…”

Пет стихотворения от Нобеловата лауреатка Вислава Шимборска

„Все още искам да поправям света…”

Три стихотворения от Нобеловия лауреат Чеслав Милош (30.06.1911 – 14.08.2004)