Понеделник, 13 Юли 2020

„Налей от старото вино за миналите дни…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Робърт Бърнс

„Срещата ни - единствена след години беше разговор между два стола…”

Три стихотврения от Нобелистката Вислава Шимборска, която днес ще духне 95 звездни свещички

"Ако Господ реши да те вземе при себе си ..."

Тази вечер вместо "Лека нощ" ви прадлагаме днешното стихотворение на Маргарита Петкова

„Сърцето ти е пълно със мъже и само за един там няма място…”

Три стихотворения от писателя и поета-маринист Славчо Чернишев, за да си спомним, че преди 18 години той отплава към своята „STELLA MARIS – ЗВЕЗДА НА МОРЯКА”

"Порти да целуна, ще избухне пламък. Либе, отвори ми! или си от камък?"

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Пейо Яворов

„Може би умирам, както те обичам…”

На Петровден три стихотворения от поети, носещи името на почитаните днес светци – Петя Александрова, Петър Анастасов и Павел Матев

„После падна дъждът изведнъж. Ах, парижкият дъжд! Шегобиецът дъжд…”

  AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Веселин Ханчев