Събота, 23 Март 2019

„Ти не си ли чула, че грозниците са от всички влюбени най-верни?!”

AHISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Павел Матев

„Върви си! Всички спят у нас!...”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Робърт Бърнс

„Не ми пиши! И тъй тревога в мене има — от паметта ми ти до днес не си изтрит…”

Три стихотворения от френската поетеса Марселин Деборд-Валмор, изящна представителка на романтизма в литературата

„А тя каза, че с гола любов се не храни жена…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Богомил Райнов

„Стреляй горе, стреляй към звездите! Нека паднем честни и свободни.“

Три стихотворения от безсмъртния Никола Йонков Вапцаров, на когото преди 65 години Световният съвет посмъртно присъжда Почетна награда на мира

„И знам аз: крадец съм, лъжец, спекулантин, безчестник; но... винаги с чест!"...”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Христо Смирненски

„Повярвайте – и кактусът е цвете! И той цъфти!”

AFISH.BG ви пожелава лека нощ с едно стихотворение на Георги Константинов