Сряда, 18 Юли 2018

„Нека ме обича и не забравя никога за мене…”

Три стихотворения от магьосника на българската поезия Иван Цанев в деня на неговата 76-годишнина

„Най-парадоксалното у мен е, че страданието ми носи щастие"

38 години от смъртта на талантливо момиче Петя Дубарова, предпочело неоновите светлини отвъд

„В мойте песни е светица, клех се аз, че я обичам…”

Трети век стиховете на Франце Прешерн са нетленни, а мнозина се мъчат да достигнат виртуозността на на неговия сонетен венец, посветен на любимата му Юлия

„Тия странни рози растат в човешките души…”

Едно лирично стихотворение в проза от многоликия класик на българската литература Елин Пелин, което ще развълнува читателската аудитория

„Но любовта е друга тайна. Но любовта е частен случай.”

Четири стихотворения и една песен по стихове на Калин Донков, неизбежният поет, без когото доброто и злото ще се слеят

„Ако била си сянка, после ще си спомниш за мене…”

Едно стихотворение от големия португалски поет Фернандо Песоа, отплувал по реката на незабравата на 30 ноември 1935 г.

„Защо се чувствам остарял през тази есен?...”

Почитаният като идол приживе, разработва оригиналната естетическа концепция, залегнала в основата на поетичната система на хайку