Понеделник, 25 Юни 2018

„Смееш се, плачеш и загиваш от себе си, какво повече може да ти се случи - обясни ми, любов!”

Три стихотворения от видната австрийска поетеса Ингеборг Бахман, член-кореспондент на Германския институт по език и литература и носителка на престижни награди, сред които „Георг Брюхнер” и „Антон Вилдганс”

"Създадена е Божата любов да извисява и изпепелява"

Да си спомним за Романьола Мирославова - прекрасен човек, поет и приятел. Тя си отиде преди две години на този ден, броени дни след съпруга си Евтим Евтимов. Но стиховете…

„Слава на теб, безизходна печал! Вчера умря сивоокия крал…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Анна Ахматова

„Ти не си ли чула, че грозниците са от всички влюбени най-верни?!”

AHISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Павел Матев

„Върви си! Всички спят у нас!...”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Робърт Бърнс

„Не ми пиши! И тъй тревога в мене има — от паметта ми ти до днес не си изтрит…”

Три стихотворения от френската поетеса Марселин Деборд-Валмор, изящна представителка на романтизма в литературата