Петък, 20 Април 2018

„Но ти заспа, а тъй ми е студено…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворание на Дамян Дамянов

„О, цяла от любов горя. Пламти и се откъсва мъничкото ми сърце.”

Три стихотворения от немския поет Гюнтер Бруно Фукс, когото наричат непримирам размирник с едно плачещо и едно смеещо се око

„Далеч остават винените пари, лицата на приятелите, думите…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение от Богомил Райнов

„Хайде, излъжи! Какво ти струва?”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Владимир Голев

„Когато съмне, ще легне сянка между нас…”

AFISH.BG  ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Евстати Бурнаски

„Блазе на тез, които знаят, че двама ще са през нощта!”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едноименното стихотворение на Пърси Биш Шели

„Днес погледът твой е печален и тъй непознат, ти с толкова тънки ръце коленете обви…”

Три стихотворения от Николай Гумильов, един от основателите на поетичното течение акмеизъм, фигура в руската и световна поезия, която се извисява до днес и напред в бъдещето