Четвъртък, 27 Февруари 2020
„Щастието е идеал не на разума, а на въображението”

„Щастието е идеал не на разума, а на въображението”

10 + 1 цитата от немския философ Имануил Кант, защото дори в августовските жеги не трябва да забравяме критиката на чистия разум

 

„Някои книги биха били доста по-ясни, ако тях не се стараеха да ги направят толкова ясни.”

„Няма защо да се опасявате да бъдете опровергани; следва да се опасявате от друго – да не бъдете разбрани.”

„Голямото честолюбие винаги е превръщало благоразумните в безумци. За човека по природа е свойствено да съблюдава умереност не само заради загрижеността за здравето си в бъдеще, но също и заради доброто си самочувствие понастоящем.”

„Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.”

„Две неща изпълват душата с винаги нови и нарастващи удивление и страхопочит, колкото и често и продължително мисълта отново да се е заета с тях: звездното небе над мен и моралният закон вътре в мен.”

 „Участта на жените е да властват, участта на мъжете е да царуват, защото властва страстта, а управлява умът.”

„Физическото възпитание се отличава от моралното по това, че то като възпитание е пасивно, докато последното е активно. При него всичко се основава на дисциплината, а не на принципите.”

„Характерът е способност да се действа съгласно принципите.”

„Човек, който желае да бъде уважаван, е длъжен да уважава всички.”

„Всичко, каквото казвам и пиша, го мисля; но не пиша и не казвам всичко, каквото мисля.”

AFISH.BG