Вторник, 22 Септември 2020
„Аз изгорях като листче хартия – не мога си взе и бонбонче от вас…”

„Аз изгорях като листче хартия – не мога си взе и бонбонче от вас…”

AFISH.BG ви пожелава вместо „Лека нощ”, „Хора, бдете!”

 

МЪРТВОТО МОМИЧЕНЦЕ

Аз съм момиченце. Идвам отрано.
Аз спирам и чукам на всяка врата.
Ала не мога пред вас да застана,
че мъртвите нямат лице за света.

Чуйте – във град Хирошима загинах.
И десет години след моята смърт
аз си оставам на седем години,
че мъртвите малки деца не растат.

Миг. И очите ми станаха слепи,
косата ми пламна и гръм връхлетя.
И станах на пепел, на шепичка пепел,
и вятър отвя надалеч пепелта...

Чакам ви. Чакам да чуете вие –
не искам за себе си нищичко аз.
Аз изгорях като листче хартия –
не мога си взе и бонбонче от вас.

Леличко, чичко! Стоя пред вратите
и чакам за подпис. Ще чакам до край.
Чакам да няма дечица убити,
децата да казват: „Бонбонче ми дай!”

© Назъм Хикмет, 1955

AFISH.BG