Петък, 05 Юни 2020
„Думи, които трудно се намират между другите…”

„Думи, които трудно се намират между другите…”

Три стихотворения от австрийския поет Ернст Яндл (1925 - 2000), създал си име име на един от най-значимите немскоезични лирици на своето време

ЛЕЖА ДО ТЕБЕ

лежа до тебе. твоите ръце
ме държат. твоите ръце
държат повече от това, което съм.

твоите ръце държат това, което съм
когато лежа до тебе и
твоите ръце ме държат.

 

МЕЖДУ ДРУГИТЕ

Мъжът търси
жената
с очите си и
с ръцете си
и крачи по улици
(Лесно се намира
казват други)

Мъжът търси
жената
за очите си и
за ръцете си
за очите си и
за устата си

която иска да изкаже думи
които трудно се намират
между другите.

 

ЗА ЩАСТИЕ

не виждам нищо, което бих искал да видя,
но все пак, за щастие, виждам с двете очи,
както открай време;
и не чувам нищо, което бих искал да чуя,
но все пак, за щастие, чувам с двете уши,
както открай време;
и не усещам нищо, което бих искал да усещам,
но все пак, за щастие, усещам с цялото тяло,
както открай време;
и не мисля нищо, което бих искал да мисля,
но все пак, за щастие, мисля с главата,
както открай време;
и не стъпвам там, където бих искал да стъпвам,
но все пак, за щастие, стъпвам с двата крака,
както открай време;
и не вземам нищо, каквото бих искал да вземам,
но все пак, за щастие, вземам с двете ръце,
както открай време;
и когато, пред безполезността на всичко,
ме обзема ужас, все пак, за щастие, съм
непокътнат, както открай време.

© Превод от немски: Венцеслав Константинов

AFISH.BG