Понеделник, 19 Април 2021
„Остави си чашата, без да погледне към мен, запали цигара…”

„Остави си чашата, без да погледне към мен, запали цигара…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Жак Превер

 

СУТРИННА ЗАКУСКА

Той сипа кафе
в своята чаша.
После сипа в кафето си мляко,
после – захар
в своето мляко с кафе.
С малка лъжичка
разбърка
и бавно изпи
своето мляко с кафе.
Остави си чашата,
без да погледне към мен,
запали цигара,
направи от пушека
кръгчета,
след това пепелта
в пепелника изтърси,
без да продума,
без да погледне към мен.
Стана,
сложи си шапката,
мушамата облече,
защото валеше,
и излезе
в дъжда,
без да продума,
без да погледне към мен.
Аз хванах главата си
и мълком заплаках.

 

© Превод от френски: Веселин Ханчев

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)