Събота, 17 Ноември 2018
„Който се стреми нагоре, да си отгледа собствени криле”

„Който се стреми нагоре, да си отгледа собствени криле”

Герхарт Хауптман, видният германски писател и драматург, който получава Нобелова награда през 1912 г., но отказва предложената му длъжност райхсканцлер, защото литературата е винаги по-високо от държавните длъжности

 

*

Колкото гласове подкрепят някоя заблуда, толкова по-силна става тя, толкова по-опустошителна навлиза в пределите на истината, чието име присвоява.

*

Който се заблуждава по-дълбоко, той става по-дълбоко мъдър.

*

Заблудата на сърцето е най-ценната от всички заблуди.

*

Едничко чувството на окото е сторило за съзнанието повече, отколкото всички останали.

*

Да не може човек да мечтае, би значело (тъй както сме създадени): да не може да мисли - ни история, ни сказания; нито бъдеще, нито минало! Ами що би било тогава настоящето?

*

Изкуството прави човека справедлив.

*

Всичко, което не е обагрено с любов, си остава безцветно.

*

Всяка музика идва от сърце и трябва отново да достигне до сърце.

*

Животът е почти непрекъсната върволица от собствени открития.

*

Който признава задълженята спрямо себе си, той ще ги признава спрямо другите хора.

*

В изкуството има само едно необятно настояще за живия: то се простира от гробниците на Египет и Вавилон, та стига чак до нас.

*

Една драма трябва сама да се движи, не да бъде подтиквана от поета. Източникът на това движение трябва да бъде скрит за всички, както източника на живота.

*

Човекът никога не се успокоява напълно по отношение на околните. Душевното спокойствие е несоциално, трябва да го държим в тайна. Може да го получим само само от себе си и в себе си. Всеки други трябва, дори и да не иска, да го наруши.

AFISH.BG