Събота, 23 Март 2019
„Голямата сила включва и голяма отговорност”

„Голямата сила включва и голяма отговорност”

15 + 1 цитата от Франклин Делано Рузвелт – президентът с най-дълъг мандат и единственият, който е избиран на този пост повече от два пъти, извел страната си успешно от Голямата депресия и от Втората световна война

„Всички знаем, че книгите горят, но знаем много добре, че книгите не могат да бъдат унищожени чрез огън. Хората умират, но не и книгите. Никой човек и никаква сила не могат да унищожат паметта … В тази война, както знаем, книгите са оръжия. И това е част от вашето посвещение винаги да правите от тях оръжия за човешката свобода.”

„Демокрацията не може да успее, ако онези, които осъществяват своя избор не са готови да избират разумно. Истинската защита на демокрацията, следователно, е образованието.”

„Консерватор е човек с два напълно здрави крака, който обаче никога не се е научил да ходи напред.”

„Направѝ нещо. Ако рабòти, продължавай да го правиш. Ако не, направи нещо друго.”

Като студент в Харвард

„Единствената сигурна опора на свободата е правителство, достатъчно силно, за да защити интересите на народа, и народ, достатъчно силен и достатъчно добре информиран, за да поддържа своя суверенен контрол над правителството.”

„Има много начини да вървите напред, но само един начин да стоите на едно място.”

„Радикалът е човек с два крака, здраво засадени във въздуха.”

„Стойността на любовта винаги ще бъде по-голяма от стойността на омразата… Всяка нация или група от нации, които всяват омраза, в крайна сметка ще бъдат разкъсани на части от тази омраза…”

„Ужасно е, когато ръководите, да погледнете през рамото си и да не видите никого след себе си.”

„Трябва да се придържаме към факта, че икономическите закони не са природно творение. Те са създадени от човешки същества.”

„Това е целта на правителството – да се види, че са защитени не само законните интереси на малцинствата, но и че са запазени благосъстоянието и правата на мнозинството.”

„Свободата в истинския смисъл на думата не може да бъде връчена, тя трябва да бъде достигната.”

„По-добре случайните грешки на правителство, което живее в дух на благотворителност, отколкото продължаващите пропуски на правителство, замръзнало в леда на собственото си безразличие.”

„Искам да съдите за мен по враговете, които съм си създал.”

„Бариерата пред успеха не е нещо, което съществува реалния свят: това са чисто и просто нашите съмнения в способностите ни.”

Мемориалът на Франклин Рузвелт

AFISH.BG