Събота, 23 Март 2019
„Жребият е хвърлен!”

„Жребият е хвърлен!”

Гай Юлий Цезар – един от най-великите мъже в световната история с фразите, които са валидни во веки веков

„По-добре първи в селото, отколкото втори в Рим.”

„Опитът е учител на всичко.”

„Хората с удоволствие вярват на това, което желаят.”

„Често в нещастието приятелите стават врагове.”

„При нови обстоятелства слуховете често изпреварват фактите.”

„Дойдох, видях, победих.”

„Във войните често незначителните обстоятелства водят към големи промени.”

„Задача на пълководеца – да побеждава така, както с ум така и с меч.”

„Всеки само кове съдбата си.”

„Победата зависи от доблестта на легиона.”

„Опитът е учител на всеки.”

„Хората охотно вярват в това, което желаят да вярват.”

„По-лесно се намират хора, които доброволно отиват на смърт, отколкото такива, които търпеливо понасят болка.”

„По-добре е веднъж да умреш, отколкото постоянно да очаквам смъртта.”

AFISH.BG