Събота, 23 Март 2019
„Любовни сънища сънувах и още много ми се спи…”

„Любовни сънища сънувах и още много ми се спи…”

В Световния ден на съня – три сънливи стихотворения от вълшебницата Мария Донева

СЪН

Гальовни пламенни покои

във дълбините на съня.

Разцъфналото тук е мое

и мога да го променя.

Подводно кадифе. Коприна.

Пленителна дълбочина.

Рисувана с любов картина,

целувка като след война.

Разгъват се пространства тайни,

щом мисълта ги назове

във изобилие безкрайно

от форми, звук и цветове.

И са прекрасни, и ги има,

залежи от любов огромни

във сънища неуловими,

които след това не помним.

УНЕСЕНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Заслужена умора

по клепките те гали.

Сънят ще дойде скоро.

Мечтаеш ли? Заспа ли?

Звездите караулят

с наметки от мастило.

Луна със цвят на дюля.

Тъга с прибрано жило.

Гнезда уютно скрити

сред сенките грамадни.

Прозорците – отвити.

Завесите прохладни

безшумно се полюшват.

И както си мечтаеш,

сънят до теб се гушва,

за да го приласкаеш.

ДОБРО УТРО!

Любовни сънища сънувах

и още много ми се спи.

На сериозна се преструвам,

а под езика ми тупти

щастлива, неуместна дума,

и всичко ми напомня, че

е чудно да си неразумен,

излишно – да си огорчен,

и над кафето си, отнесена,

разливам се по невнимание

като натрапчив ред от песен

и сън, поръчан по желание.

© Мария Донева, „Сънливи стихотворения”

AFISH.BG