Четвъртък, 24 Януари 2019
„Хората не са се научили да се уважават един друг, затова не уважават и живота“

„Хората не са се научили да се уважават един друг, затова не уважават и живота“

15 + 1 цитата от Хайнрих Ман, по-големият брат на Томас Ман, който не остава в сянката му, а свети със светлината на собствената си слава

„Мисията на човека е да бъде разумен, смел, свободен и щастлив.”

„Нищо не прави човека по-мистериозен от вътрешната сила.”

„Когато сърцето започне да бие, умът спира да мисли.”

„Великият е велик дори в своите съмнения, слабости и нерешителност.”

„Всъщност, демокрацията е признание, че ние, като общество, сме отговорни един за друг.”

„Добротата означава най-висока степен на популярност.”

„А моят баща, преди всичко, беше националист.”

„Бурбонският крал беше първият посланик на разума и човешкото щастие.”

„Няма по-добър начин да повишиш качеството на един роман, от това да го превърнеш в конструкция, която съдържа идеи.”

„Къща без книги е като стая без прозорци.”

„Недоверието в духа е недоверие в самото човечество, което е липса на увереност.”

„Има дни, в които застоя в живота е прекален.”

„Навиците бързо се превръщат в обичаи.”

„Силните имат право да бъдат оптимисти.”

„Литературата е обществено явление.”

Хайнрих и Томас Ман

AFISH.BG