Събота, 23 Март 2019
„Вътре в нея се събуди жената, която дотогава спеше в нея, и отвори очи”

„Вътре в нея се събуди жената, която дотогава спеше в нея, и отвори очи”

Няма жена, която да не е чела поне един розов любовен роман. Нека се повеселим заедно с фрази,  в които едното няма общо с другото

„Ах тази негова загоряла кожа! Ах това тяло с бицепси, трицепси и други мъжки мускули!”

„Само глупачка можеше да повярва на това, че той я целуваше благодарение на устните й!”

„Какво искаше тя? Просто секс или нещо по-дълбоко?

„Без да се обръща, той се огледа.”

„Когато близнаците се върнаха от училище, обгърнаха Еми с вниманието си. Те я завлякоха със себе си в басейна, където Еми порази всички: плуваше като риба. Явно осемнайсетте месеца живот в пустинята й бяха създали някои навици за оцеляване.”

„В неговият блестящ мозък винаги нещо кипеше.”

Грейс почувства, че зърната и набъбнаха. Това беше нова стъпка в техните отношения."

„Джейк застана на колене, смъквайки джинсите й и откри пред нея гледка към залива.”

„Искаше й се да умре, но вместо това заспа.”

„И нейната усмивка показа, че тя е напуснала този свят и се е отправила на небесата от щастие.”

„Тяхното удоволствие беше доста взаимно.”

„Мъжките пръсти гладеха голата й кожа. Като го хвана за кръста, Еми откъсна ръцете му.”

„Без да се обръща, той се огледа.”

„Когато близнаците се върнаха от училище, обгърнаха Еми с вниманието си. Те я завлякоха със себе си в басейна, където Еми порази всички: плуваше като риба. Явно осемнайсетте месеца живот в пустинята й бяха създали някои навици за оцеляване.”

„Нервни мравки полазиха нагоре по гръбнака. Тя се превърна в една огромна мравка и каза: „Да!”

AFISH.BG