Понеделник, 17 Юни 2019
„Писатели-сънародници!… Необходимо ли е да бъда по-ясен?”

„Писатели-сънародници!… Необходимо ли е да бъда по-ясен?”

               

Две басни от Готхолд Лесинг, писателят и драматургът, оказал неимоврно влияние върху цялата немска култура в епохата на зрялото Просвещение

ВОЙНСТВЕНИЯТ ВЪЛК

„Покойният ми баща, светла му памет — разправял млад вълк на лисицата, — това се казва герой! Как само трепереха от него в цялата околност! Той срази един подир друг — над двеста врагове и изпрати черните им души в преизподнята. Нищо чудно, че накрай един все пак удържа победа над него.“

„Така бе звучало надгробното слово — рекла лисицата, — ала прозаичният летописец би добавил: двестата врагове, които той сразил един подир друг, били овце и магарета, а единият враг, негов победител, бил първият бик, върху който той се осмелил да се нахвърли.“

МАЙМУНА И ЛИСИЦА

„Посочи ми някое животно, колкото и ловко да е то, на което да не мога да подражавам!“ — тъй се хвалела маймуната пред лисицата. Ала лисицата отвърнала: „Ти пък ми посочи такава жалка твар, на която би хрумнало да подражава на тебе.“

Писатели-сънародници!… Необходимо ли е да бъда по-ясен?

© Превод от немски: Антоанета Приматарова-Милчева

AFISH.BG