Събота, 23 Февруари 2019
„Няма от шапка вълшебна да излети любовта!”

„Няма от шапка вълшебна да излети любовта!”

Три стихотворения от руската поетеса Татяна Бек, чиято конкретна образност в съчетание с необикновена простота на поетичния изказ, я нареждат след най-ярките имена в съвременната поезия

*   *   *

Все по-страшна, по-безлюдна,

свежа зима заблестя -

или с цитра, или с лютня

грабваше ума ни тя.

Денем, нощем - всеминутно

отмаляваше в любов

тази цитра, тази лютня

там, под снежния покров.

О, сърце - врабченце скрито,

сгряно бе от слънце ти,

може с лютня, може с цитра -

няма разлика почти.

. . .Ако дойдат дните трудни,

клетви, останете в нас:

ни на цитри, ни на лютни

свири гаснещата страст.

Стига! И сълзата бистра

ще преглътна - да горчи!

Тази лютня, тази цитра

в мен до края ще звучи.

УРОК

С космос, морета и суша

аз се отричам (не слушай

и възразявай!) от теб.

Как?

Ти повярва ли?

Стига!

Болката в мен се надига -

ама че избор нелеп!

Сякаш ме е осенило

чудото - не "висша сила" -

мъка е,

                 срам,

                             тегота

и съпротива потребна.

Няма от шапка вълшебна

да излети любовта!

С Рима Казакова

*  *  *

На дъжда опрощавам греха!

Есента днес ще види отвънка

как показва се, расне в мъха

рижо-перлена малка припънка.

И сама

             на балкона ръждив

ще прозра аз в мъглицата синя:

този бор, този свят уродлив

е красив като детска картина.

Щом е тъй -

                          вече край, суета!

Край на хленч и на мрачни идеи!

Аз живея,

               старея, раста,

от горчива любов хубавея!

© Превод от руски: Светлозар Жеков,

„Арсений Тарковски и други руски поети”

AFISH.BG