Събота, 23 Февруари 2019
„Мисля, че великите хора приличат на гръмотевиците, родени от небето…”

„Мисля, че великите хора приличат на гръмотевиците, родени от небето…”

10 + 1 цитата от шотландския писател и философ Томас Карлайл, който преди близо век и половина се опита да определи белезите на времето, които ние намираме и в настоящето

„Не вярвам в колективната мъдрост на невежи индивиди.”

„Природата не търпи лъжи.“

„Любящото сърце е началото на познанието.“

„Историята на света се гради от биографиите на великите.“

„Всички революции са замислени от романтици, осъществяват се от фанатици, а плодовете им се ползват от отявлени негодници.“

„Нашата главна задача е да не гледаме в мъглявото бъдеще, а да действаме сега, в посоката която ни е ясна.“

„Мисля, че великите хора приличат на гръмотевиците, родени от небето: другите хора ги очакват като носители на пламъка, на искрата, за да си вземат от тях и да запламтят в буен огън.“

„Ако е истина, че Историята е Философия, която учи посредством Опита, то писателят, годен да съгради историята, е засега неизвестен. Сам по себе си Опитът би изисквал Всезнание, за да бъде записан, и то при условие, че Всемъдростта, необходима за Философията, която ще го тълкува, бъде налице за позовавания. Щеше да е добре, ако обикновените земни Историци позанижеха стремленията си, далеч по-подобаващи на Всезнанието, отколкото на човешката наука, и се постараеха само да обрисуват случилите се събития — макар че такова едно обрисуване би било в най-добрия случай равнозначно на нескопосно уподобяване, - признавайки за тайна неразгадаемата им същност, или с благоговейно упование, тъй различно от проповядванията на Философията, се надвесеха над загадъчните знаци на Оня, чиято диря пресича величавите дълбини на Времето и когото Историята наистина разкрива, ала не с оная яснота, с която във Вечността ще го разкрие всеобщата История.“

„Човек дотолкова побеждава страха, доколкото е човек.“

„Благословен е този, който е намерил подходящата за него работа.“

„Човек е нещастен, защото в него живее безкрайното, което въпреки всички усилия той не може да погребе под временното.”

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)