Събота, 23 Февруари 2019
„Никой няма да пита какво е било времето, а защо са мълчали поетите му.”

„Никой няма да пита какво е било времето, а защо са мълчали поетите му.”

9 цитата от Бертолт Брехт + 1 мнение за него и значението му в световната литература и театър

„Най-важното е да се научат хората да мислят.”

"Ние" – това е повече, отколкото "аз" и "ти".

„Потисниците на различните епохи не се крият под една и съща маска.”

„Често истината ни изглежда вероятна само с помощта на малки лъжи.”

„Държавата трябва да е така устроена, че между облагите на единиците и облагите на обществото да няма разлика.”

„Изкуството не е огледало, което отразява света, а чукче, с което да му придадеш форма.”

Бертолт Брехт с Айра и Джордж Гершуин

„Какво е ограбването на банка, в сравнение с основаването на банка?”

„Лекомисленият човек, не знаещ истината, се изразява абстрактно, високопарно и неточно.”

С Лион Фойхтвангер

„Брехт беше блестящ полемик. Този пламенен човек се оживяваше още повече при спорове. Всяка минута той се натъкваше на нови, дръзки и изпълнени с остроумие хрумвания. Обичаше да прекрачва границите на парадокса, защитаваше своята теза, дори когато бе оборима - защитаваше я умно, с острота, разпалваше се, ставаше нападателен, за да напусне накрая, смеейки се хитро и добродушно, становището си.
А само как умееше да се смее! И как обичаше да се смее! Но неговото остроумие можеше да бъде и твърде горчиво - Брехт не щадеше приятелите си, нито пък себе си. От своя страна той не се сърдеше на хапливата ирония на другите. Към живота се отнасяше с лекота, дори когато той се изправяше насреща му освирепял. Сериозна бе за него единствено работата.
В известните си "Физиономически фрагменти", в които е сътрудничел и Гьоте, Лафатер определя същността на гения по следния начин: "Ненаученото, незаимстваното, ненаучимото и незаимстваемото, вътрешно присъщото, неподражаемото - се нарича гений, нарича се тъй при всички народи и ще се нарича, докато хората мислят, чувстват и говорят."
Брехт притежаваше това "ненаучено", "ненаучимо", "неподражаемо".
Брехт имаше нужда от голям театрален апарат, за да онагледи вижданията си. Крещящата новост и неумолима истинност на неговото изкуство предизвикваха съпротивата на "вечно ретроградното". Бе много трудно да се създаде такъв апарат. Подобно на Суифт, Брехт притежаваше заедно с гения и Saeva Indignatio, "справедливия гняв", яростно възмутеното съзнание; затова и сподели опита на Суифт: "Появи ли се на света гений, той веднага се познава по това, че всички глупци се обединяват срещу него".
Нетърпеливият поет Брехт създаде първите стихотворения и първите пиеси на третото хилядолетие. Съдено му бе поне да види как времето бавно се тътри подире му. И ако днешните хора само предполагат значението му, едва бъдещите поколения ще проникнат в цялото богатство на неговото творчество.”

Лион Фойхтвангер, „Сто кратки творби”, 1958
© Превод от немски: Венецеслав Константинов

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)