Четвъртък, 09 Юли 2020
„Просто ми се иска да бъда спасителят в ръжта…”

„Просто ми се иска да бъда спасителят в ръжта…”

Публикуван за първи път на 16 юли 1951 г., романът на Джеръм Дейвид Селинджър се нарежда сред вечните шедьоври на световната белетристика.

Въпреки че е отпечатана като книга за възрастни читатели, в днешно време тя е част от задължителната учебна литература, изучавана в училищата във всички англоезични страни. Преведена е на почти всички основни езици. Всяка година в света биват продадени около 250 000 копия, което прави близо 65 милиона общ тираж.

 

AFISH.BG отбелязва годишнината от първото издание с кратък откъс от романа:

„Аз обаче не я слушах. Мислех си за нещо друго — нещо шантаво.
— Знаеш ли какъв ми се ще да стана? Искам да кажа, ако ми дадат да си избера, дявол да го вземе.
— Какъв? Престани да ругаеш.
— Знаеш ли тази песен: „Ако някой някого улови в цъфналата ръж“? Иска ми се...
— То е „Ако някой някого целуне в цъфналата ръж“ — прекъсна ме Фийби. — Това е едно стихотворение от Барет Върнс.
— Зная, че е стихотворение от Робърт Върнс.
Права беше. То е „Ако някой някого целуне в цъфналата ръж“. Тогава обаче не го знаех.
— Мислех, че е „Ако някой някого улови“ — казах аз. — Както и да е, аз все си представям малки дечица да си играят на някаква игра в една голяма ръжена нива. Хиляди деца — а наоколо няма никой, никой голям човек, искам да кажа — освен мене. А аз стоя на ръба на някаква шеметна пропаст. И каква ми е работата? Да спасявам всяко дете, което тръгне към пропастта — искам да кажа, ако то се е затичало и не вижда накъде отива, аз да изляза отнякъде и да го спася. Ето, това бих правил по цял ден. Просто ми се иска да бъда спасителят в ръжта. Знам, че е лудост, но ей на, това е единственото нещо, което наистина ми се иска да бъда. Зная, че е лудост”

© Джеръм Селинджър, Спасителят в ръжта”
© Превод от английски: Надя Сотирова

AFISH.BG