Неделя, 09 Август 2020
„Та самотата на име Любов да си иде оттук…”

„Та самотата на име Любов да си иде оттук…”

Пет стихотворения за любовта и човека от Уилям Бътлър Йейтс, Нобелов лауреат за литература за 1923 г.

ЧЕТИРИТЕ ВЪЗРАСТИ НА ЧОВЕКА

В битка той със тялото се сдави.
То го победи. И се изправи.

Със сърцето тръгна на двубой -
чезнат и невинност, и покой.

И с ума се сби, лице в лице.
Изостави гордото сърце.

С Бога днес се счепква в диалог.
В полунощ ще надделее Бог.

ПЕСЕН НА ЗНАТНАТА ГОСПОДАРКА

Въртя се аз
като бик на корида,
не зная какво съм,
къде да отида.
Устата ми шепне
едничко име -
аз обичам
и срам гори ме.
Кинжал за душата
душата ми чака -
същински звяр
на четири крака.

СОЛОМОН И САВСКАТА ЦАРИЦА

Целуна Соломон на Сава
вечерното лице
и рече: "Цял ден тук говорим
и с думи, и с ръце,
от пладне все си се въртим
с походка най-послушна
из темата за любовта
като стар кон в конюшна."

А тя на Соломон пропя
и в скута му се сви:
"Да бе въпросът по-достоен
за мъдрите глави,
сам би разбрал това, което
сега ще ти прошушна -
не темата, а мойте мисли
са тясната конюшна."

Целуна Соломон на Сава
арабските очи
и каза: "Цялата наука
ще мига и мълчи
пред нас - откакто любовта
един към друг ни люшна,
светът е станал отведнъж
най-тягостна конюшна."

ТОЙ УТЕШАВА СВОЯТА ЛЮБИМА

Аз чувам Конете на Мрака - ехтящи копита,
нажежени зеници, гриви, пръхтящи от мощ.
Северът ги застила с леплива, лазеща нощ,
Изтокът с радост потайна в зори ги връхлита,
Западът рони роса и въздиша с печал,
Югът сипе порой от рози в пламтящи одежди.
О, щетни Сънища, Блянове, Страсти, Надежди -
Конете на Злата съдба препускат сред плисъци кал.
Любима, очи притвори, сърцето ти нека бие
до моето, нека косата ти ме засипе без звук -
дано плющящите гриви и тежкия тропот да скрие,
та самотата на име Любов да си иде оттук.

СМЪРТ

Надежда и страх не знае
звярът, когато умира,
ала човекът в края
с надежда и страх се взира.
Вечно той влиза в ковчег
и вечно оттам се вдига.
Големият човек
и пред убиец не мига,
с насмешка всичко свое
отхвърля - дъха, кръвта.
Той знае смърт какво е -
човек е създал смъртта.

© Превод от английски: Владимир Трендафилов

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)