Петък, 05 Юни 2020
Готов съм зарад теб да вляза в ада...

Готов съм зарад теб да вляза в ада...

Един стих от неповторимия Евтим Евтимов

Готов съм зарад теб да вляза в ада,
готова си за мен да изгориш,
но често от съмненията страдам
и често ти - невинен - ме виниш.

И късат се в душата светли струни.
А искам аз дори през час суров
доверие да има помежду ни.
Доверието също е любов.

Евтим Евтимов

AFISH.BG