Четвъртък, 21 Септември 2017

„Да се не сравняваме ние с Ботйова, който е от необикновените хора, какъвто България рядко ражда…”

Откъс от „Христо Ботйов” на великия българин Захарий Стоянов, напуснал този свят преди 128 години

„Това е моята звезда която на ръка прилича…”

Три стихотворения от Блез Сандрар, 130 години след рождението му

„Най-снизходителен съм към грешките, които причинява любовта”

10+ 1 цитата от нобеловия лауреат Франсоа Мориак (11.10.1885 – 1.09.1970)

„Любовницата е бутилка с вино, съпругата е бутилка от вино”

20 + 1 цитата от Шарл Бодлер, 150 години след като разголеното му сърце престана да бие

„Смъртта от любов е много по-добра от смъртта от болест.“

15 цитата от нобелиста Нагиб Махфуз, които си струва да прочетем

„Той естествено винаги бил налице, но никога не отварял уста и слушал с еднаква почтителност…”

Откъс от най-известния роман на Робер Мерл, който окачествяват като фантастика, но всяка фантастика има своята проекция в бъдещето