Петък, 21 Септември 2018

Ева Браун, "достойната германска девица" на Хитлер: „Аз живея за твоята любов“!

Според нейния романтичен разказ, в младостта си тя посетила врачка и получила предсказание: "Един ден целият свят ще говори за твоята велика любов!"

"Аз помня чудно мигновение: яви ми се и отлетя..."

Стихотворението “На К.” на А.С.Пушкин е несъмнено едно от най-прекрасните, най-великите и най-известни любовни стихотворения, не само я руската литература, но и в световната

Гоце Делчев: "Или е малко да бъдем само човеци?"

„Хиляди образи на загинали в цветуща младост ратници греят с непомрачимия блясък на едно безпримерно себеотречение, на едно беззаветно самопожертвувание.

Кой ще пренесе оттатък любовта?

Едно стихотворение на унгарският поет Ласло Наги