Събота, 24 Октомври 2020
Време да откриваш

Време да откриваш

Откъс от „Вино от глухарчета“ на Рей Бредбъри

 

"- Ето, в това е нещастието на вашето поколение - възкликна дядото. - Слушай, Бил, срам ме е заради тебе, и ти си ми бил журналист! Изхвърляте от тоя живот всичко, което е сложено в него, за да му дава вкус. Пестите ни времето, пестите ни труда — друго не знаете! - Той подритна презрително тревните чимове.

- Когато остарееш като мене, тогава ще разбереш, че малките радости и малките неща струват повече от големите. Една разходка в пролетното утро е по-хубава от стокилометрово пътешествие с най-бързия автомобил и знаеш ли защо? Защото е наситена с аромати, изпълнена е с неща, които растат. Имаш достатъчно време да търсиш и да откриваш."

Рей Бредбъри, „Вино от глухарчета”