Неделя, 05 Юли 2020
„Архитектурата е изкуство, което кара опорите да пеят”

„Архитектурата е изкуство, което кара опорите да пеят”

Основното постижение на Льо Корбюзие в съвременната архитектура е формулировката и практическото реализиране на петте принципа на архитектурата, които той въвежда и върху този фундамент стъпват всички последващи поколения,  защото са универсални

 

ПЕТТЕ ПРИНЦИПА НА МОДЕРНАТА АРХИТЕКТУРА

ОПРИТЕ: Льо Корбюзие разделя носещите елементи от неносещите, служещи за прегради елементи. Той разлага масивната конструкция на един скелет от стоманобетонни стълбове и тънка, разделяща пространството преграда. Колоните се оптимизират от гледна точка на строителната статика. По този начин конструкцията се отделя от земята и защитава от влагата. При това даже и покрива се отделя от останалата част на конструкцията.

ГРАДИНА НА ПОКРИВА: Вместо наклонен покрив, Льо Корбюзие използва почти винаги плоски покриви. По този начин покрива се използва като допълнителен етаж или при озеленяване като градина, а също така и за зона за разходка или басейни.

СВОБОДНА ПЛАНИРОВКА: При използването на система от носещи колони се постига това, че почти няма изисквания за планировката на помещенията, тъй като стените не са носещи и могат да са свободно разположени или изобщо да липсват. Отвън това не се може да се вижда отвън.

ПРОЗОРЦИ ВЪВ ВИСОЧИНА: Използването на железобетон и колони позволява изграждането на дълги отвори по фасадата. Вместо високи прозорци Льо Корбюзие използва широки прозорци и по този начин постига едно по-добро и равномерно осветление. Льо Корбюзие използва патентован от него хоризонтален плъзгащ се прозорец при който две широки 1,25 м. крила се приплъзват на хоризонтални шини и могат да се отварят.

СВОБОДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАСАДАТА: Когато фасадата не е изградена върху външни стени между железобетонните колони, а покрива е изнесен напред и фасадата изградена пред колоните се получава една напълно свободна фасада, която може да се изгради напълно независимо от хоризонталните вътрешни стени. Тя може да направи много по-лека и по-отворена и изработена изцяло от стъкло.

AFISH.BG