Вторник, 26 Януари 2021
24 години Музикаутор

24 години Музикаутор

Време, изпълнено с предизвикателства в полза на творците

На 11 юни преди 24 години в София над 100 творци учредиха българското сдружение за колективно управление на авторски права Музикаутор. Мисията на организацията е да защитава интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, и да осигури справедливо заплащане за труда им.

Днес в Музикаутор членуват над 2700 български автори и музикални издатели. С доверие от страна на международните ни партньори сключихме договори със сродните дружества от над 100 държави. Сега Музикаутор управлява правата на повече от 2,5 милиона творци от цял свят за над 14 млн. техни произведения.

Организацията разви ефективно сътрудничество с двете световни организации, в които членува – Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) и Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM). Доказателство за това бе проведеният в София в началото на април т.г. Европейски комитет на CISAC, чиито домакини бяха Музикаутор и Филмаутор.

Особено важно за Музикаутор бе изграждането на партньорски взаимоотношения с ползвателите, като демонстрира ангажираност и инициатива в преговорните процеси по договаряне на тарифи. Целенасочената лицензионна политика на дружеството доведе и до съответния резултат – през 2015 г. Музикаутор генерира исторически приходи в размер на 7 459 048 лв.

Междувременно дружеството развива човешките си ресурси, експертиза и технологичен капацитет, така че да предоставя както на ползвателите, така и на авторите все по-качествени услуги. Неразделна част от усилията ни също е гарантирането на прозрачност на дейността му, която се превърна в наша основна ценност.

Въпреки неблагоприятната външна среда за реализация на авторските права, Музикаутор продължава да предприема съответните действия по подобряване на правната рамка в България. Организацията се стреми да насочи вниманието на политиците и на институциите към ценността на творческите индустрии за обществото и за икономиката на страната ни, което е видно и от кампаниите, организирани от Музикаутор през годините.

24 години, изпълнени с множество предизвикателства за Музикаутор, но именно те предопределят развитието ѝ, основано на мисия и ценности в полза на творците.

 

AFISH.BG

 

 

Свързани статии (по етикет)