Неделя, 05 Април 2020
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 9

Всички Ангели, Христе Спасителю, възпяват Твоето Възкресение на Небесата. Сподоби и нас на земята, с чисто сърце и с веселие да пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 9

Всемирният вития и учител на езичниците, богогласният Павел, като тръба възглася: Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Затова, като видяхме Христовото Възкресение, с радост зовем:

Христос възкръсна и князът на света бе низвергнат;
Христос възкръсна и преизподнята трепери;
Христос възкръсна и смъртта бе погълната от победата;
Христос възкръсна и адът бе пленен от Неговата сила;
Христос възкръсна и ние се избавихме от адовите вериги;
Христос възкръсна и ние, спасени от тление, станахме синове на Възкресението и пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 10

Като пожела да спасиш човешкия род от робството на врага, разпятие и смърт претърпя, Господи, и погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите. Затова Ангелът, сияещ в гроба, благовести на жените и рече:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 10

Трети път след Възкресението Иисус се яви на Тивериадското море на Симон Петър, на Тома и Натанаил, на Зеведеевите синове и на други двама от учениците Му, както ловяха риба. И като Владика на всичко заповяда да хвърлят мрежата отдясно на кораба. Думата скоро се изпълни и уловиха множество риба, и странна вечеря видяха на земята. Сподоби и нас, Господи, мислено да се насладим на нея, като пеем:

Христос възкръсна и Му се даде власт на Небето и земята;
Христос възкръсна и Царството Божие настъпи;
Христос възкръсна и Неговото Тяло като Хляб на Живота всички приемаме;
Христос възкръсна и Неговата Кръв, като Извор на Безсмъртие вкусваме;
Христос възкръсна и Адам, освободен, с нас ликува;
Христос възкръсна и Ева, избавена от веригите, се радва и зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 11

Пение всеумилно Ти принасяше, Възкръсналия, Петър, защото три пъти се бе отрекъл от Тебе, и три пъти Те изповяда: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. И три пъти пак чува от Тебе пресладкото призоваване на паството: Паси Моите агънца, паси Моите овци. Затова зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 11

Възсиял си, Подателю на Светлината, като слънце, тридневно от гроба и всичко си просветил със светлината на истинното богопознание. Затова, седящи в тъмнината на неверието и съмнението, се уверихме с апостолите, че си Господ, и вече не питаме: “Кой си?” Но, славейки Те, Възкръсналия, с умиление зовем:

Христос възкръсна и всичко просвети със Своето Възкресение;
Христос възкръсна и вечна светлина възсия за седящите в тъмнина и смъртна сянка;
Христос възкръсна и даде на верните тайно осеняващото свише сияние на Духа;
Христос възкръсна и духовните очи на слепите някога се отвориха;
Христос възкръсна и ние познахме Отца на светлините;
Христос възкръсна, да се посрамят всички, отрекли се от Господа на славата, и да възпеят с нас:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 12

Христе, Който с Твоята благодат показваш на всеки човек удобен път за спасение, си казал на Симон Петър: Кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш, като даде да се разбере с каква смърт ще прослави Бога. А на възлюбения ученик си заповядал да пребъде, докато дойдеш. Затова апостолите, макар и да се разделиха, но свързани със съюза на любовта, възпяваха:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 12

Като възпяваме Твоето тридневно Възкресение, Христе, се радваме на Твоето неизменно обещание. Защото си обещал да пребъдеш с нас до свършека на света, като ни избавяш от всяко зло и ни ръководиш към вечен живот. Затова, като Те славим, зовем:

Христос възкръсна и ние сега се избавяме от всяко зло;
Христос възкръсна и ни постави със Себе Си отдясно на Отца;
Христос възкръсна и ни направи причастници на Своята вечна слава;
Христос възкръсна и силният враг, съкрушил някога праотеца, бе съкрушен;
Христос възкръсна и ние, някога отхвърлени, се въдворяваме с Ангелите;
Христос възкръсна и ще възкреси със Себе Си всички, които зоват:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 13

О, Пасха, велика и свещена, Христе, Спасителю наш, благодарно изповядваме Твоята спасителна велика милост, задето пак си ни сподобил, недостойните, да вкусим радостта от Твоето светло Възкресение. Подавай ни в незалязващия ден на Твоето Царство истински и съвършено да се причастяваме с Тебе, Пресладкия, та с Ангелите и с всички светии във вечни векове да пеем радостно:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Акатисти. Книга 1.
Славянобългарски манастир
"Св. Вмчк Георги Зограф",
Света Гора, Атон

AFISH.BG