Четвъртък, 24 Септември 2020

Честит Архангеловден!

Честит Архангеловден!

Празнуват: Ангел, Ангелина, Рангел, Михаил, Гавраил, Рафаил, Райна, Рая, Радка, Огнян, Пламен, Емилия, Емил

 

Днес, 8 ноември, отбелязваме Архангеловден. На деветия месец от сътворението на света, смятано от март, се празнува денят на ангела с деветте ангелски чина Архангел Михаил. На всички ангели и на техния предводител е посветен този ден. Защото успял да победи отвърналите се от Господа ангели и да ги свали от небето, защото се сражава и пази верността на Божиите невидими вестоносци, облечени в бяло (чисто като душите им), с крила под мишниците. Когато някои ангели станали лоши и започнали да напускат Господа, Архангел Михаил събрал цялата небесна войска от ангели и заедно с тях запял песен във възхвала на Светата троица: "Свят, Свят, Свят е Господ Саваот." (Саваот означава "господар на войската".) На този събор на св. Архангел Михаил църквата посвещава 8 ноември, Архангеловден. Смята се, че на осмия ден от Страшния съд Исус ще дойде и ще съди живите и мъртвите.

Ангелите са пазители на човешкия род. Всеки при раждането си получава един от тях да го пази и закриля, да го предпазва от грях и подтиква към добро. В тяхната йерархия има девет ангелски чина, разпределени в три последователни степени – горна, средна и долна. В първата степен властват шестокрилите серафими, следват херувимите, силите, властите и началата. Предводител на всички и представител на Божиите тайни е вестителят св. Михаил. Заедно с него до Божия престол винаги седят архангел Гавраил (носител на Божиите тайни), Рафаил (лечител на недъзите), Уриил (просветител на душите), Салатиил (молител и застъпник пред Бога), Иехудиил (прославящ Господа) и Варахиил (подател на Божиите благословения). Всички ангели се смятат за пазители на хората и църквата се обръща към тях с молитва: "Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди."

 

МОЛИТВА КЪМ АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ

Светий Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, светий пазителю мой, който си ми даден още от светото кръщение, за да пазиш душата и грешното ми тяло, но аз с моята леност и лошия си навик огорчих твоята пречиста светлост и те прогоних от мене чрез различни грешни дела. Покажи се към мене милосърден и не се отлъчвай от мене. Помогни ми с твоите молитви да премина останалото време от моя живот непорочно и да сторя плодове достойни за покаяние. Зная, че никой не ми е такъв застъпник и защитник, какъвто си ти, светий Ангеле! Защото, като предстоиш пред Господа, ти се молиш за мене. Не преставай да умилостивяваш премилостивия мой Господ и Бог да прости съгрешенията ми, които извърших пред живота си с думи, дела и с всички мои чувства, и да ме спаси! Амин!

 

ИКОНИ

Заради това, че е архистратег на Христовото войнство, Архангел Михаил се изобразява като ангел воин, със светли крила и бойни доспехи, червена туника, ризница с образа на Медуза. В дясната ръка държи сабя. На някои икони в лявата ръка държи сфера, върху която е изобразен Хрис­тос. Много често Архангел Михаил наказва грешника с кървав нож или вади душата на богатия. Той е голям, страшен, като ролята, която му е отредена на съдник и душевадец. Затова понякога държи везни, които ще отсъдят доброто и злото, праведността и греха. Характерен сюжет е и Архангелският събор, фигурите на четиринадесетте ангела, наредени в три редици или заобиколили Михаил и Гавраил, изобразени в средата в цял ръст, в императорски одежди, да държат медальона на Богородица.

 

AFISH.BG